Skip to main content
SHOW DETAILS
up-solid down-solid
eye
Title
Date Archived
Creator
Community Texts
Nov 28, 2023 Vrije Bond
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

Buiten de Orde, magazine van de Vrije Bond
Topics: Buiten de Orde, anarchisme, antikapitalisme, internationalisme, socialisme, communisme,...
Community Texts
Nov 15, 2023 Amorós, Miguel
texts

eye 0

favorite 0

comment 0

De wapens van de kritiek. Teksten over geschiedenis, klassenstrijd, technologie en de mogelijkheid van subversie in donkere tijden, Miguel Amorós, 2004
Topics: anarchisme, klassenstrijd, technologie, geschiedenis, staat, controlemaatschappij, werk,...
Dutch : Books by Language
May 9, 2022 Épistolier; Vonly
texts

eye 36

favorite 0

comment 0

Kronstadt , Épistolier & Volny, Vrije Bond, 2021 Een vertaling van de comic 'Kronstadt' uit de reeks 'Anarchy Commics' welke in vier nummers verscheen tussen 1978 en 1987. De Nederlandse vertaling verscheen in herinnering en ter ere van de 100ste verjaardag van deze tragedie, waarbij de zogenaamde 'Derde Revolutie', een revolutie binnen de Russische Revolutie, onder leiding van Leon Trotski bloedig werd neergeslagen door het toen net nieuw gevormde Rode Leger. Oorspronkelijke titel:...
Topics: Krontstadt, Russische Revolutie, repressie, militarisme, revolutie
Dutch : Books by Language
Feb 13, 2022 arrestantengroep.org
texts

eye 74

favorite 1

comment 0

Het arrestantenboek, 2018 De handleiding bestaat uit een eerste deel dat vooral bedoeld is voor mensen die als Arrestantengroep zicht willen houden op mensen die aan een actie, protest of demonstratie gaan deelnemen. Het tweede deel zijn enkele rechten en plichten die voor iedereen van belang zijn om te weten. Het laatste deel, deel drie, zijn wat voorbeeldbrieven, pamfletten, flyers en formulieren die te gebruiken zijn. De handleiding is een product van de Arrestantengroep en Buro Jansen &...
Topics: arrestantengroep, repressie, gevangenis, politie, solidariteit
Community Texts
Dec 16, 2021 Anarchistische Groep Amsterdam; Anti-Capitalist Action Amsterdam
texts

eye 35

favorite 0

comment 0

Corona virus and anarchism. Pandemic's anthology , Anarchistische Groep Amsterdam & Anti-Capitalist Actioon (ed.), Amsterdam, 2021 The following collection attempts to gather as many pieces regarding Anarchist takes on Corona as possible. It is a collaboration that was not intended as such. Each piece presented was independently published and only now are they meant to be read as a whole. For this reason there will be many, many topics and opinions presented throughout and it is important...
Topics: corona, corona virus, pandemic, capitalism, mutual aid, social unrest, Netherlands, state,...
Dutch : Books by Language
Dec 16, 2021 Ort, Felix
texts

eye 47

favorite 1

comment 0

Denkbeelden van een Christen-Anarchist , Felix Ort, J.P. Honnef, Rotterdam, 1917 (derde druk) "De praktijk  van den christen-anarchist is alles behalve onmogelijk, is zelfs zeer praktisch, zeer scherp aangegeven, zeer zelfbewust, vast aansturende op een duidelijk doel." - Felix Ort
Topics: christen-anarchisme, christendom, anarchisme, religie, religieus anarchisme, geloof, socialisme
Dutch : Books by Language
Dec 16, 2021 Drentse Historische Vereniging
texts

eye 50

favorite 0

comment 0

Ons Waardeel #90/1 , 'Vakorganisaties in emmen tot 1940', Drentse Historische Vereniging: Vereniging voor geschiedenis en genealogie, 1990
Topics: Emmen, Nederland, geschiedenis, arbeidersbeweging, klassenstrijd, vakbond, kapitalisme,...
Dutch : Books by Language
Dec 16, 2021 Storm, Peter
texts

eye 58

favorite 1

comment 0

Anarchisme. Ideeën, concepten, praktijken , Peter Storm, 2021 Er is ook een dyslexie-vriendelijke versie van deze brochure beschikbaar. Tevens is de tekst ook in het Engels verschenen. Uitgave in zelfbeheer.
Topics: anarchisme, zelforganisatie, racisme, staat, antiracisme, kapitalisme, antikapitalisme, autoriteit,...
Dutch : Books by Language
Dec 16, 2021 Klasse!
texts

eye 343

favorite 0

comment 0

Klasse! Klasse! was een ondogmatische antikapitalistische krant die van 2008 tot 2014 verscheen.
Topics: klasse, kapitalisme, antikapitalisme, socialisme, anarchisme, internationalisme, economie,...
Dutch : Books by Language
Nov 24, 2021 Armand, Emile; Lermina, Jules
texts

eye 69

favorite 0

comment 0

Wat is een anarchist , Emile Armand; Het ABC van de libertair , Jules Lermina, Uitgeverij Iris, 2008 Emile Armand (1872-1963) was de belangrijkste vertegenwoordiger van het individueel anarchisme , waarin het individu centraal staat. Hij beschouwt de anarchistische leefgemeenschap als de concrete en direct te realiseren invulling van het anarchisme. Jules Lermina (1839-1915) schrijft, onder de titel Het ABC van de libertair , de eerste brochure voor Het experiment een van de vroegste...
Topics: anarchisme, individualisme, individueel anarchisme, filosofie, samenleving, gemeenschap,...
Dutch : Books by Language
Nov 24, 2021 Bakoenin, Michael
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

God en de staat , Michael Bakoenin, Bas Moreel, Wageningen, 1978 Van de achterflap: GOD EN DE STAAT is wel het populairste werk van de russiese revolutionair Michael Bakoenin, een man met een ontzettend grote faam en invloed in zijn tijd (derde kwart 19e eeuw) en zij het in kleinere kring ook nu nog.    - In deze brochure keert Bakoenin zich tegen godsgeloof, kerk en staat en tegen te ver gaand gezag van wetenschap en deskundigheid omdat deze de mensen dom houden en tot weerloze slachtoffers...
Topics: anarchisme, god, staat, religie, filosofie, samenleving, godsdienst, kerk, autoriteit
Met de publicatie van het Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten in 1926, brak er op internationaal niveau al snel een verhitte discussie uit omtrent de soms scherpe standpunten van de auteurs. Na de publicatie van de oorspronkelijke tekst van het Organisatorisch Platform en diens supplement, hebben we als vervolg een reeks teksten van prominente anarchisten die deelnamen aan deze discussie vertaald en geanalyseerd. Vanwege het telkens weer opduiken van de tekst leek het ons...
Topics: anarchisme, socialisme, communisme, anarcho-communisme, libertair socialisme, organisatie,...
Dutch : Books by Language
Oct 19, 2021 Feyerabend, Paul
texts

eye 75

favorite 0

comment 0

In strijd met de methode. Aanzet tot een anarchistische kennistheorie , Paul Feyerabend, 1977 Vertaling door Hein Kray Van de achterflap: "In de discussie over methodologische en kennistheoretische problemen neemt Paul Feyerabend een opmerkelijke plaats in. In tegenstelling tot wetenschapsfilosofische voorgangers als Popper en Kuhn vindt hij dat de wetenschap een anarchistische onderneming is. Om dit aan te tonen onderzoekt hij bepaalde historische episodes, waarin Copernicus en Galileï...
Topics: wetenschap, theorie, filosofie, methodiek, onderzoek, anarchisme, onderwijs, universiteit,...
Dutch : Books by Language
Oct 19, 2021 Meulenbelt, Anja
texts

eye 86

favorite 0

comment 0

De ziekte bestrijden, niet de patiënt. Over seksisme, racisme, klassisme, Anja Meulenbelt, Van Gennep, 1986 Van de achterflap: " ‘De vraag is wie we bedoelen als we wij zeggen’ , schrijft Adrienne Rich. Wij vrouwen? Er zijn meer maatschappelijke scheidslijnen dan die tussen vrouwen en mannen: de ervaringen van een witte Nederlandse zijn niet dezelfde als die van een Surinaamse, een vrouw uit de arbeidersklasse verstaat iets anders onder emancipatie dan een vrouw uit de middenklasse....
Topics: seksisme, racisme, klassisme, klasse, klassenstrijd, socialisatie, sociologie, school, onderwijs,...
Dutch : Books by Language
Oct 19, 2021 Baumann, Michael
texts

eye 80

favorite 3

comment 0

Hoe het allemaal begon, Michael 'Bommi' Baumann, Stefan Landshoff, 1976
Topics: Beweging van de Tweede Juni, Rote Armee Fraktion, RAF, stadsguerrilla, geweld, radicalisering,...
Dutch : Books by Language
Oct 19, 2021 Pluvier, Jan
texts

eye 61

favorite 2

comment 0

Vietnam, Laos, Cambodja. Om de bevrijding van Indochina. Een geschiedenis vanaf 1850 , Jan Pluvier, Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1983
Topics: Vietnam, Cambodja, Laos, Indochina, geschiedenis, Frankrijk, Verenigde Staten, kolonialisme,...
Dutch : Books by Language
Oct 19, 2021 Pluvier, Jan
texts

eye 74

favorite 1

comment 0

Indonesië: kolonialisme, onafhankelijkheid, neo-kolonialisme. Een politieke geschiedenis van 1940 tot heden , Jan Pluvier, Socialistische Uitgeverij Nijmegen, 1978
Topics: Indonesië, Nederland, kolonialisme, neo-kolonialisme, kapitalisme, geschiedenis, nationale...
Dutch : Books by Language
Oct 7, 2021 Harmsen, Ger
texts

eye 35

favorite 1

comment 0

Blauwe en rode jeugd. Een bijdrage tot de geschiedenis van de Nederlandse jeugdbeweging tussen 1835 en 1940, Ger Harmsen, Van Gorcum & Comp., Assen 1961 Academisch proefschrift van Gerrit Jan Harsen aan de universiteit van Amsterdam.
Topics: blauwe jeugd, rode jeugd, anarchisme, socialisme, communisme, jeugdbeweging, Nederland,...
Dutch : Books by Language
Sep 21, 2021 Bakoenin, Michael
texts

eye 48

favorite 0

comment 0

Brief aan een Fransman , Michael Bakoenin, Archief/Wereldvenster, Baarn 1979 Een belangrijk deel van de discussies binnen de arbeidersbeweging is steeds gevoerd in de vorm van brochures, artikelen, vlugschriften en dergelijke. Alleen al de publicatievorm van dit materiaal heeft er veel toe bijgedragen om deze geschriften uit latere discussies vrijwel te doen verdwijnen. Soms blijven ze van naam bekend, maar zijn ze in feite ontoegankelijk geworden; vaak raken ze zelfs geheel en al in de...
Topics: Franse-Duitse Oorlog, internationalisme, arbeidersbeweging, klassenstrijd, militarisme, staat,...
Dutch : Books by Language
Sep 13, 2021 Cohn-Bendit,Gabriel; Cohn-Bendit, Daniel
texts

eye 86

favorite 1

comment 0

Linksradicalisme, remedie tegen een verkalkt communisme , Daniel Cohn-Bendit, Kritiese Bibliotheek, Amsterdam 1969 'Een spook gaat rond door de wereld, het spook'van de studenten. Alle machten van de wereld hebben zieh verenigd in een Heilige Alliantie om dit spook te verjagen, de paus en het Centraal Comité, Kiesinger en de Gaulle, de Franse communisten en de Duitse politieagenten. Berkeley, Berlijn, Tokio, Madrid, Warschau, de studentenopstand is besmettelijk. De studenten zijn een grote...
Topics: socialisme, communisme, anarchisme, vrij socialisme, samenleving, politiek, hiërarchie, macht,...
Dutch : Books by Language
Sep 6, 2021 Dorset, Daniel
texts

eye 57

favorite 1

comment 0

Verzet tegen woningcorporaties, Anarchistische Groep Amsterdam ( AGA), Amsterdam, 2014 (herziene versie 2021, eerder verschenen als "De politiek saboteert de participatiesamenleving") Een brochure van de Anarchistische Groep Amsterdam (AGA) met een tekst van Daniel Dorset, welke onder een de titel Politiek saboteert de saamhorige samenleving op de website volksverraad.nl verscheen. Eerder verschenen als,
Topics: huisvesting, woningcorporatie, wonen, samenleving, maatschappij, participatiesamenleving, VVD,...
Dutch : Books by Language
Sep 4, 2021 Wichmann, Clara
texts

eye 64

favorite 1

comment 0

Mensch en maatschappij, voordrachten van Clara Meijer-Wichmann, Clara Wichmann, Van Loghum Slaterus & Visser, Arnhem 1923 Een bundel met teksten van Clara Wichmann, postuum gepubliceerd door haar partner Jo Meijer.
Topics: samenleving, historisch materialisme, marxisme, socialisme, communisme, anarchisme, geschiedenis,...
Dutch : Books by Language
Sep 4, 2021 Wichmann, Clara
texts

eye 55

favorite 1

comment 0

Bevrijding, Clara Wichmann, Van Loghum Slaterus en Visser, Arnhem 1924 Een bundel teksten van Clara Wichman, postuum uitgegeven door haar partner Jo Meijer.
Topics: recht, strafrecht, cultuur, socialisme, antimilitarisme, huwelijk, anarchisme, jeugd, politiek,...
Dutch : Books by Language
Sep 4, 2021 Vaneigem, Raoul
texts

eye 72

favorite 1

comment 0

Handboek van de jonge generatie, Raoul Veneigem, Arbeiderspers 1978 Van de achterflap: Raoul Vaneigem schreef zijn Handboek voor de jonge generatie al in de jaren 1963-1965. Het eerste nummer van het tijdschrift Internationale Situationiste kwam al uit in juni 1958. Veel van wat Vaneigem in het Handboek beweert, is terug te vinden in de Internationale Situationiste (IS), ook al heeft hij de beweging van de internationale situationisten in november 1970 verlaten. De IS en Vaneigem hebben...
Topics: situationisme, anarchisme, socialisme, communisme, vrij-socialisme, samenleving, politiek,...
Dutch : Books by Language
Sep 3, 2021 Peeters-Akkermans, Bart; Biehl, Janet; Bayik, Cemal; Cuvelier, Kristel; Dirik, Dilar; Eiglad, Eirik; Graeber, David; Guneser, Havin; Holloway, John; Kowarsch, Ann-Kristin; Öcalan, Abdullah; Tuncel, Sebahat; Üstündağ, Nazan; Wallerstein, Immanuel; Yildirim, Fadile
texts

eye 142

favorite 2

comment 0

'De staat voorbij', door Bart Peeters-Akkermans (redactie en vertaling). Met bijdragen van Janet Biehl, Cemal Bayik, Kristel Cuvelier, Dilar Dirik, Eirik Eiglad, David Graeber, Havin Guneser, John Holloway, Ann-Kristin Kowarsch, Abdullah Öcalan, Sebahat Tuncel, Nazan Üstündağ, Immanuel Wallerstein, Fadile Yildirim, Critica, 2016 Een bundel teksten naar aanleiding van het congres Die Kapitalistische Moderne herausfordern dat door het 'Network for an alternative quest' werd gehouden te...
Topics: democratisch confederalisme, federalisme, confederalisme, staat, samenleving, ecologie, feminisme,...
Dutch : Books by Language
Aug 31, 2021 Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
texts

eye 93

favorite 1

comment 0

Het pact Stalin-Hitler, Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, 1939 Een brochure over het Staling-Hitler-pact, waarbij Staling en Hitler een non-agressieverdrag tussen Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie ondertekende om zo de invasie van Polen voor te bereidden. Een kritiek op het verdrag en een nieuwe ontmaskering van het autoritaire communisme als zogenaamde antifascistische kracht en voorvechter van de belangen van het internationale proletariaat.
Topics: Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, Tweede Wereldoorlog, nationaalsocialisme, stalinisme,...
Dutch : Books by Language
Aug 30, 2021 Tuin van der, E.; Bultsma, V.
texts

eye 75

favorite 0

comment 0

Het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond 1923-1940, door Volkers Bultsma en Evert van der Tuin, Anarchistiese Uitgave, Utrecht 1980 Een studie over net Nederland Syndicalistisch Vakverbond (NSV) Van de achterflap: “De bevrijding der arbeiders moet het werk zijn der arbeiders zelf’, aldus het Nederlandsch Syndicalistisch Vakverbond. Daartoe wilde het de arbeiders voor de klassenstrijd organiseren ongeacht hun politieke of godsdienstige overtuiging. Aanvankelijk stelde het NSV zich...
Topics: Anarchistiese Uitgaven, anarcho-syndicalisme, anarchisme, arbeidsstrijd, klassenstrijd,...
Dutch : Books by Language
Aug 30, 2021 Jacobs, P.
texts

eye 59

favorite 1

comment 0

Hamer, door Pszisko Jacobs, Arbeiderspers, Amsterdam 1957 Van de achterflap: ‘Hamer’ beschrijft de levensgang van een jongen, opgegroeid in een Haarlemse volksbuurt. Een jongen van de straat, één met de horde in de strijd tegen de rijke baffen en de sjouters. Zijn vader is een gewezen circusklant, zijn moeder een meisje van het platteland. Later maakt deze Justus Kerkling, bijgenaamd Hamer, zich los van zijn milieu. Hij komt in aanraking met een anarchistisch getinte jeugdbeweging van...
Topics: roman, Nederland, literatuur, politiek, arbeidersklasse, geschiedenis, anarchisme
Dutch : Books by Language
Aug 30, 2021 Wichmann, Clara
texts

eye 86

favorite 1

comment 0

Clara Wichmann, samengesteld door Bureau Studium Generale,  Rijkuniversiteit Utrecht, Utrecht 1985 Een bundel met teksten en een contextscheppende biografie van Clara Wichmann.
Topics: politiek, filosofie, sociologie, recht, strafrecht, arbeidersbeweging, klassenstrijd, organisatie,...
Dutch : Books by Language
Aug 30, 2021 Debray, R.
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

Revolutie binnen de revolutie?, door Régis Debray, Utrecht Antwerpen 1967 Van de achterflap: In dit boekje zet de jonge Franse academicus Régis Debray zijn visie uiteen op de revolutie in Zuid-Amerika. Het is geen boekje, zoals er zovele zijn, met een klemmend betoog dat er een omwenteling in Zuid-Amerika moet komen, maar het probeert zo concreet en duidelijk mogelijk aan te geven hoe die revolutie er moet komen, of beter, hoe die gemaakt moet worden. Door de publiciteit rond zijn...
Topics: revolutie, theorie, politiek, internationalisme, Zuid-Amerika, Bolivia, organisatie
Dutch : Books by Language
Aug 20, 2021 Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
texts

eye 322

favorite 1

comment 0

De Syndicalist, jaargang 17, januari-mei 1940 Weekkrant van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond. Bron:http://www.vakbewegingindeoorlog.nl
Topics: Nederlands Syndicalistisch Vakverbond, De Syndicalist, anarcho-syndicalisme, vakbond,...
Magazine Contribution Inbox
Jul 7, 2021 Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
texts

eye 94

favorite 1

comment 0

Grondslagen. Anarcho-syndicalistisch tijdschrift 1934-1935 (jaargang 3 en 4) Grondslagen was het theoretisch magazine van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), welke als anarcho-syndicalistische vakbond in Nederland onderdeel was van de anarcho-syndicalistische internationale, de Internationale Arbeidersassociatie (I.A.A. of I.W.A). De redaktie van Grondslagen stelde zich ten doel aandacht te besteden aan de theoretische en historische achtergronden van het anarcho-syndikalisme en...
Topics: anarcho-syndicalisme, anarchisme, vrij-socialisme, raden-communisme, communisme, socialisme,...
Magazine Contribution Inbox
Jul 7, 2021 Nederlands Syndicalistisch Vakverbond
texts

eye 79

favorite 1

comment 0

Grondslagen. Anarcho-syndicalistisch tijdschrift 1932-1933 (jaargang 1 en 2) Grondslagen was het theoretisch magazine van het Nederlands Syndicalistisch Vakverbond (NSV), welke als anarcho-syndicalistische vakbond uit Nederland onderdeel was van de anarcho-syndicalistische internationale, de Internationale Arbeidersassociatie (I.A.A. of I.W.A). De redaktie van Grondslagen stelde zich ten doel aandacht te besteden aan de theoretische en historische achtergronden van het anarcho-syndikalisme en...
Topics: anarcho-syndicalisme, anarchisme, vrij-socialisme, raden-communisme, communisme, socialisme,...
Dutch : Books by Language
texts

eye 62

favorite 1

comment 0

Gedeeld verleden. Herinneringen van anarcho-syndicalisten aan Albalate de Cinca, 1928-1938, Hanneke Willemse, Stichting Amsterdamse Historische Reeks/Uitgeverij Verloren, 1996 Van de achterflap: "Voor en tijdens de Spaanse Burgeroorlog hebben mannen en vrouwen aan republikeinse zijde getracht een sociale revolutie door te voeren. In deze historische dissertatie vertellen vrouwen en mannen die hebben deelgenomen aan de anarcho-syndicalistische emancipatiebeweging, de CNT, in een dorp in de...
Topics: Spaanse Revolutie, Spaanse Burgeroorlog, Spanje, internationalisme, anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Jun 30, 2021 Willemse, Hanneke
texts

eye 60

favorite 1

comment 0

De onvoltooide revolutie. Burgeroorlog in een Spaans dorp, Hanneke Willemse, uitgeverij SUA, Amsterdam, 1986 Van de achterflap: "In het dorp Albalate in Aragon werd de opstand van de fascistische generaals in 1936 beantwoord met de sociale revolutie, het begin van drie jaar burgeroorlog. De grond werd in kollektief beheer genomen, de dorpsvergadering verving de gemeenteraad. Het anarchisme, dat ook in Albalate een grote aanhang had, streefde niet alleen kollektivisatie van produktie en...
Topics: Spaanse Revolutie, Spaanse Burgeroorlog, Spanje, anarchisme, fascisme, socialisme, communisme,...
Dutch : Books by Language
Jun 19, 2021 Rumoer
texts

eye 66

favorite 1

comment 0

Rumoer, onafhankelijk insurrectionalistisch anarchistisch tijdschrift.
Topics: anarchisme, insurrectionalisme, Rumoer
Dutch : Books by Language
Jun 14, 2021 Kropotkin, Peter
texts

eye 146

favorite 0

comment 0

De Staat - Zijn rol in de geschiedenis en in den modernen tijd, Peter Kropotkin, onbekend. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (B.O.O.), Zandvoort, onbekend.
Topics: staat, geschiedenis, samenleving, autoriteit, heerschappij, antropologie, anarchisme, socialisme,...
Dutch : Books by Language
Jun 10, 2021 Anarchistische Groep Nijmegen
texts

eye 461

favorite 0

comment 0

inBeweging, krant van de Anarchistische Groep Nijmegen (AGN) De eerste uitgave van de krant verscheen in 2012, daarop volgende per jaar ongeveer 2 á 3 nummers. Nummer 12 verscheen na enige jaren onderbreking in 2021 als speciale uitgave rond de eerste Mei (internationale arbeidersdag).
Topics: anarchisme, Nijmegen, krant, Anarchistische Groep Nijmegen, AGN, Nederland
Dutch : Books by Language
Jun 8, 2021 Bey, Hakim
texts

eye 58

favorite 1

comment 0

TAZ - De tijdelijke autonome zone, 1994 Van de achterflap: "Zijn wij gedoemd om nooit autonomie mee te maken, nooit zelfs maar een moment lang op een uitsluitend door vrijheid geregeerde bodem te staan? Moeten we wachten tot de hele wereld bevrijd is van politieke overheersing voordat een van ons weet wat vrijheid is? De TAZ is een perfecte tactiek voor een tijdperk waarin de Staat alomtegenwoordig is en tegelijkertijd vergeven van de barsten en lege ruimten. De TAZ is de opstand binnen...
Topics: TAZ, kraken, openbare ruimte, vrijheid
Dutch : Books by Language
May 27, 2021 Libertarian Socialist Organisation; Libertarian Workers For a Self-Managed Society; Monash Anarchist Society; Adelaide Libertarian Socialists; Anarres Books Collective
texts

eye 276

favorite 0

comment 0

Je kunt een maatschappelijke verhouding niet opblazen, Meerdere organisaties, Libertarian Socialist Organisation, Libertarian Workers For A Self-Managed Society, Monash Anarchist Society en Adelaide Libertarian Socialists, Anarres Books Collective, 1979 De tekst You Can’t Blow Up a Social Relationship verscheen in 1978 of ‘79 naar aanleiding van de bomaanslag op het Hilton Hotel in Sidney op 13 februari 1978. Het pamflet werd door een reeks libertair-socialistische en anarchistische groepen...
Topics: anarchisme, opstand, geweld, guerilla, verzetsbewegingen, internationalisme, internationaal,...
Dutch : Books by Language
May 18, 2021 De AS
texts

eye 3,267

favorite 1

comment 0

De AS was een anarchistisch tijdschrift. Het blad is in 1972 opgericht en verscheen van oorsprong tweemaandelijks, en later als kwartaalblad. Eind 2020 werd het blad opgeheven met als laatste nummer 'Dit is het begin!'. In het blad worden allerhande thema's vanuit anarchistisch perspectief behandeld, van verschillende anarchistische denkers door de eeuwen heen tot onderwerpen als recht, onderwijs, transport, religie, oorlog, poëzie, dieren en anarchisme in verscheidene landen. De nummers 204...
Topics: anarchisme, antimilitarisme, sociaal-anarchisme, internationaal, huisvesting, milieu, seksualiteit,...
Dutch : Books by Language
May 18, 2021 Doorbraak
texts

eye 391

favorite 1

comment 0

Doorbraak - linkse krant In 2013 hief de krant zich op en ging over tot een digitale nieuwsbrief om zo meer tijd en geld vrij te maken voor andere activiteiten. In de krant van Doorbraak genaamd 'Doorbraak' staan informatieve artikelen en discussies, boekbesprekingen, aankondigingen en enkele strips. De krant verscheen tussen 2009 en 2013 in 21 nummers, ongeveer vier keer per jaar. In de krant stonden thema’s centraal waar Doorbraak actief in is: inburgering, organizing, neo-kolonialisme en...
Topics: antikapitalisme, antifascisme, antiracisme, ecologie, economie, kolonialisme, internationalisme,...
Dutch : Books by Language
texts

eye 385

favorite 0

comment 0

Vrij Nederland Nr. 43 - Boekenbijvoegsel, De vele gezichten van het anarchisme De eerste veertien pagina's van het 'Boekenbijvoegsel' van de Vrij Nederland van 23 oktober 1976. Inhoud: artikel van Frans Boenders over de roman van Louis Paul Boon, een artikel van Bart Tromp naar aanleiding van het speciale nummer over anarchisme in Maatstaft (nr. 8/9, 1976), Koen Koch over het boek Bakoenins biecht (1976), een interview met Bas Moreel door Hans Ramaer en een bespreking van de studie van Paul de...
Topics: anarchisme, Vrij Nederland, geschiedenis, Nederland
Dutch : Books by Language
texts

eye 186

favorite 0

comment 0

Het organisatorisch platform van de libertaire communisten, Dielo Trouda Het Platformisme is een in het Nederlands taalgebied relatief onbekende stroming binnen het anarchisme. De stroming ontleent diens naam aan het in 1926 door Dielo Trouda geschreven programma ‘Het Organisatorisch Platform van de Libertaire Communisten’. De schrijvers waren allen veteranen uit de Russische en Oekraïense revolutie en probeerden de ervaringen van hun successen en nederlagen samen te vatten in een voorstel...
Topics: anarchisme, organsatie, geschiedenis, revolutie, anarcho-communisme, sociaal anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Feb 2, 2021 Anarchisme.nl
texts

eye 231

favorite 1

comment 0

Especifismo - De specifieke anarchistische organisatie, meerdere auteurs Especifismo is een anarchistische organisatietheorie die in de jaren 70 van de vorige eeuw in Zuid-Amerika werd ontwikkeld. ‘Especifismo’ kan in het Nederlands grofweg worden vertaald als ‘specifisme’. De theorie stelt dat het voor anarchisten noodzakelijk is om zich, naast zich te engageren in sociale bewegingen, ook in eigen organisaties te organiseren - de specifiek anarchistische organisatie. De theorie bouwt...
Topics: anarchisme, organisatie, sociaal anarchisme, revolutie, federalisme, wederzijdse hulp,...
Dutch : Books by Language
Jan 18, 2021 Vaneigem, Raoul
texts

eye 351

favorite 0

comment 0

Aangewakkerd door het Leven ontwaakt eindelijk de Vrijheid , door Raoul Vaneigem "De eerste golf van een opstand van het dagelijkse leven is net verschenen. niets zal haar vloed tegenhouden." Vertaling door Geert Carpels. Uitgave door Dark Roast, januari 2021.
Topics: leven, vrijheid, organisatie, antikapitalisme, Gele Hesjes, Gilets Jaune, socialisme, anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Nov 15, 2020 Malatesta, Errico
texts

eye 101

favorite 2

comment 0

De anarchie, door Errico Malatesta, 1891 Het inmiddels klassieke werk L’Anarchia werd in 1891 voor het eerst gepubliceerd en is sindsdien nog altijd in vele talen in omloop. De laatste Nederlandstalige uitgave van het pamflet dateert echter uit 1909, waardoor de tekst in het Nederlandse taalgebied enigszins in de vergetelheid is geraakt. Met deze geheel herziene uitgave brengen we Malatesta’s klassieker terug in de belangstelling. In zijn pleidooi voor de anarchie schetst Malatesta de ware...
Topics: anarchisme, anarchie, socialisme, communisme, staat, liberalisme, vrijheid, solidariteit,...
Dutch : Books by Language
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

Verslag van het Internationaal Anti-Militaristisch Congres - Den Haag 1921 Uitgave door IAMB, Utrecht, 1921
Topics: IAMB, antimilitarisme, internationalisme, Nederland, nationalisme, militarisme, kolonialisme,...
Dutch : Books by Language
Nov 10, 2020 IAMV
texts

eye 73

favorite 0

comment 0

Wat de Roode Internationale wil. Beginselverklaring (doel en middelen) van de IAMV. Eerste druk. Uitgave door Internationale Anti-Militarisitische Vereeniging (IAMV) in Nederland, 1916
Topics: antimilitarism, internationalism, IAMV, militarism, nationalism, Nederland, anarchisme, socialisme,...
Dutch : Books by Language
Nov 10, 2020 IAMV
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

Wat de Roode Internationale wil. Beginselverklaring (doel en middelen) van de IAMV. Tweede Druk. Inclusief aanvullende statuten naar aanleiding van het congresbesluit van 25 en 26 december 1917. Uitgave door Internationale Anti-Militarisitische Vereeniging (IAMV) in Nederland, 1917
Topics: antimilitarism, internationalism, IAMV, militarism, nationalism, Nederland, anarchisme, socialisme,...
Dutch : Books by Language
Nov 10, 2020 Mierop, L.
texts

eye 58

favorite 0

comment 0

Dienstweigering uit het beginsel geen strafbaar feit. Verweer van Lodewijk van Mierop voor de rechtbank te Utrecht in zake het Dienstweigeraars-manifest. Uitgave door Chreesarchia, Soest, 1916
Topics: antimilitarisme, militarisme, staat, repressie, recht, nationalisme
Dutch : Books by Language
Nov 10, 2020 BRAC
texts

eye 57

favorite 0

comment 0

Beginselverklaring van de Bond van Religieuse Anarcho-Communisten.
Topics: BRAC, anarcho-communisme, anarchisme, communisme, socialisme, vrij socialisme, sociaal-anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Nov 1, 2020 Eikeboom, Henk; Wichmann, Erich
texts

eye 77

favorite 1

comment 0

Pro en contra het fascisme in Nederland, door E. Wichman (soms ook geschreven als Wichmann) en Henk Eikeboom. Uitgave door Hollandia Drukkerij, Baarn, 1925
Topics: fascisme, antifascisme, Nederland, nationaalsocialisme, nationalisme, patriottisme, politiek,...
Dutch : Books by Language
Oct 6, 2020 Weil, Simone
texts

eye 329

favorite 0

comment 0

Oorlog en revolutie, door Simone Weil. Vertaald uit het Frans. Uitgave door het Brochure-depot van het IAMV, Nieuwe Niedorp, datum onbekend
Topics: IAMV, Nederland, militarisme, antimilitarisme, oorlog, staat, revolutie, marxisme, communisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Rosseau, August
texts

eye 45

favorite 0

comment 0

Opschietend zaad, door Aug. Rosseau Uitgave door De Fakkel, Amsterdam, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Roorda van Eysinga, S.E.W.
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

De vloekzang. De laatste dag der Hollanders op Java, door Roorda van Eijsinga. Uitgave door onbekend, datum onbekend.
Topics: kolonialisme, Java, Indonesië, Nederlands-Indië, antikolonialisme, dekolonisatie, literatuur,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Eikeboom, Henk
texts

eye 86

favorite 0

comment 0

Dnjeprostroj. Een tijdsgedicht, door Henk Eikeboom. Uitgave door onbekend (vermoedelijk in eigenbeheer), 1941
Topics: gedicht, literatuur, anarchisme, vrij socialisme, verzet, Tweede Wereldoorlog, antifascisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Damme, B.
texts

eye 63

favorite 0

comment 0

Woutertje Pietersen's 'Rooverslied', blijspel in twee bedrijven naar Multatuli, door B. Damme Uitgave door Ontspanningsschool Hengelo, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Warrior
texts

eye 70

favorite 1

comment 0

Ten strijd voor de toekomst, door Warrior Uitgave door J.P. Hommes, Finsterwold, datum onbekend.
Topics: toneel, theater, literatuur, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij socialisme, communisme, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Damiani, Gigi
texts

eye 76

favorite 0

comment 0

Het verhaal van den onbekenden soldaat, door Gigi Damiani. Uitgave door De Fakkel, Amsterdam, 1924
Topics: cultuur, literatuur, poëzie, arbeidersbeweging, antimilitarisme, internationalisme
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Damiani, Gigi
texts

eye 49

favorite 0

comment 0

Het verhaal van den onbekenden soldaat, door Gigi Damiani. Vertaling door Jacq. Krul. Uitgave door Drie Maskers, Scheveningen,
Topics: cultuur, literatuur, poëzie, arbeidersbeweging, antimilitarisme, internationalisme
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Boot, T.
texts

eye 41

favorite 0

comment 0

Voor hoofd en hart. Vrijheidszangen, door T. Boot. Uitgave door L. de Boer, Amsterdam, 1906
Topics: cultuur, muziek, liederen, strijdliederen, klassenstrijd, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Boot, T.
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

Cantate. De oorlog. Bijdrage tot de anti-militaristische propaganda. Door T. Boot en G. TH. Strickwold. Uitgave door "Het Volksdagblad", Amsterdam, datum onbekend
Topics: theater, toneel, muziek, cultuur, opera, socialisme, antimilitarisme, vrij socialisme, anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Groot de, G.
texts

eye 107

favorite 0

comment 0

Strijdliederen nr. 2 Samengesteld door G. de Groot en Tj. Schoonbeek Uitgave door Noordelijk Gewest van Vrij-Socialisten (NGVS), 1983
Topics: muziek, strijdliederen, liederen, cultuur, socialisme, vrij socialisme, anarchisme, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020
texts

eye 92

favorite 0

comment 0

Strijdliederen nr. 1 Uitgave door NGVSA, datum onbekend
Topics: muziek, strijdliederen, liederen, arbeidersbeweging, cultuur, anarchisme, socialisme, vrij...
Dutch : Books by Language
texts

eye 74

favorite 0

comment 0

Socialistische en anti-militaristische liederen. Oud en nieuw. Uitgave door Drukkerij Aurora, Almelo
Topics: socialisme, antimilitarisme, vrij socialisme, anarchisme, cultuur, muziek, liederen, strijdliederen
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Multatuli
texts

eye 72

favorite 0

comment 0

Multatuli's kruissprook Uitgave door Kloosterman, Alkmaar
Topics: literatuur, poëzie, cultuur, socialisme, anarchisme, Nederland
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020
texts

eye 117

favorite 0

comment 0

Liedjes van “Gerdanjo” Uitgave door Fonds Internationale Solidariteit (FIS), Amsterdam, datum onbekend
Topics: muziek, cultuur, strijdliederen, arbeidersbeweging, jeugdbeweging, antimilitarisme, klassenstrijd,...
Feest-Programma der uitvoeringen ter gelegenheid van Ferdinand Domela Nieuwenhuis' 70sten verjaardag en zijn 37,5 jarig jubileum als redacteur van "Recht voor Allen" en "De Vrije Socialist". Programmaboekje voor zondag 31 december 1916, Concertgebouw in Amsterdam. Uitgave door "Voorwaarts", Amsterdam, 1916
Topics: geschiedenis, Nederland, Amsterdam, vrij socialisme, anarchisme, socialisme, communisme, cultuur,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Rees, Jacques
texts

eye 79

favorite 0

comment 0

In de greep van het bijgeloof. Critische beschouwingen over occultisme en parapsychologie, door Jacques Rees. Uitgave door Vrijedenkersvereniging "De Dageraad", Amsterdam, 1950
Topics: geloof, occultisme, esoterie, parapsychologie, kwakzalverij, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Schermerhorn, N.J.C.
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

Een verderfelijk Kerkelijk leerstuk, door S.J.C. Schermerhorn Uitgave door Vereeniging "De Dageraad", Amsterdam, 1907
Topics: De Dageraad, geloof, religie, godsdienst, christendom, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, seculier,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Washburn, L.K.
texts

eye 54

favorite 0

comment 0

De dwaasheid van 't bidden, door L.K. Washburn Uitgave door L. de Boer, Amsterdam, datum onbekend
Topics: geloof, religie, godsdienst, christendom, Bijbel, armoede, atheïsme, religiekritiek
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Schermerhorn, N.J.C.
texts

eye 46

favorite 0

comment 0

De daden der Roomse Kerk, door H.J.S. Uitgave door onbekend, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, Rooms-Katholieke Kerk, christendom, geschiedenis, reactie, macht,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Rovers, M.A.
texts

eye 54

favorite 0

comment 0

Gezag en vrijheid, door M.A. Romers Uitgave door onbekend, Haarlem, 1931
Topics: anarchisme, filosofie, vrijheid, macht, wetenschap, psychologie, religie, godsdienst, geloof
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Havers, W.
texts

eye 71

favorite 0

comment 0

De onzedelijkheid in den Bijbl, door W. Havers. Met een voorwoord van Anton Constandse. Uitgave door Vrijdenkersvereniging De Dageraad, Den Haag, datum onbekend.
Topics: De Dageraad, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, seculier, geloof, religie, godsdienst, christendom,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Jong de, Année Rinzes
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

De beteekenis van de religie in den revolutionairen strijd, door Année Rinzes de Jong. Uitgave door Bond van Religieuse Anarcho-Communisten (BRAC), Rotterdam, 1924
Topics: Bond van Religieuse Anarcho-Communisten, religie, geloof, godsdienst, christendom, revolutie,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Domela Nieuwenhuis, Ferdinand; Lindeboom, L.
texts

eye 50

favorite 0

comment 0

"Pro en Contra" godsdienstige opvoeding. Pro: L. Lindeboom Contra: F. Domela Nieuwenhuis Uitgave door Hollandia Drukkerij, Baarn, 1913
Topics: godsdienst, geloof, religie, kerk, christendom, opvoeding, onderwijs, jeugd, seculier, atheïsme,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Domela Nieuwenhuis, Ferdinand
texts

eye 66

favorite 0

comment 0

De sociaal-democratie, de anarchie en de godsdienst, door Ferdinand Domela Nieuwenhuis. Uitgave door onbekend, datum onbekend
Topics: anarchisme, sociaaldemocratie, sociaaldemocraten, religie, godsdienst, geloof, kerk, christendom,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Haas de, Jo
texts

eye 85

favorite 0

comment 0

De overwinning van het geweld door nieuwe religie, door Jo de Haas. Postuum verschenen. Jo de Haas werd door de Nazi's vermoord in 1945. Uitgave door Vrije Socialistische Vereniging Emmer-Compascuum, 1947
Topics: religie, geloof, samenleving, geweldloosheid, pacifisme, dienstweigering, antimilitarisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020 Haas de, Jo
texts

eye 51

favorite 0

comment 0

Een groeiend eenheidsfront, door Jo de Haas. Gebaseerd op een radiotoespraak. Uitgave door Jo de Haas, Amsterdam, datum onbekend
Topics: christendom, geloof, religie, godsdienst, seculier, samenleving, vrijdenkerij, Nederland
Inleiding tot de beginselverklaring van den Bond Van Religieuze Anarcho-Communisten Uitgave door B.R.A.C., Den Haag, datum onbekend (ca. 1930)
Topics: BRAC, religieus anarchisme, anarcho-communisme, anarchisme, socialisme, communisme, vrij...
Dutch : Books by Language
Sep 23, 2020
texts

eye 90

favorite 0

comment 0

Tegenstrijdige teksten in den Bijbel, met een voorrede van het bestuur der vereeniging "De Dageraad"en een naschrift aan Dr. A. Kuyper. Zevende druk, bewerkt en aangevuld door Dr. W. Meyer. Uitgave door De Dageraad, Amsterdam, 1916
Topics: De Dageraad, vrijdenkerij, vrijdenkersbeweging, religie, geloof, godsdienst, christendom, Bijbel,...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts

eye 89

favorite 1

comment 0

Van leed en waarheid. Een bundel opstallen van Gerhard Rijnders. Uitgave door De Roode Bibliotheek, Zandvoort, 1927
Topics: economie, democratie, sociaaldemocratie, militarisme, antimilitarisme, oorlog, anarchisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts

eye 68

favorite 0

comment 0

Max Stirner. Zijn leven en werken, naar de beste bronnen bewerkt, door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: biografie, filosofie, individualisme, eigendom
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Rijnders, Gerhard
texts

eye 41

favorite 1

comment 0

De bom, in den strijd tusschen militarisme en anti-militarisme, door Gerhard Rijnders Uitgave door De Roode Bibliotheek, Amsterdam, 1921
Topics: antimilitarisme, militarisme, wapenindustrie, staat, kapitalisme, klassenstrijd, klasse, leger,...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Marchel, G.
texts

eye 82

favorite 0

comment 0

De vloek van den oorlog, door G. Marchel Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, Zandvoort, datum onbekend
Topics: literatuur, cultuur, antimilitarisme, Roode Bibliotheek
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Faure, Sebastien
texts

eye 73

favorite 0

comment 0

De godsdienst en zijn misleiding - Deel I, door Sebastien Faure. Vertaling door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, kerk, christendom, atheïsme, samenleving, mach, hiërarchie, Roode...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Faure, Sebastien
texts

eye 79

favorite 0

comment 0

De godsdienst en zijn misleiding - Deel II, door Sebastien Faure. Vertaling door Gerhard Rijnders. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Zandvoort, datum onbekend.
Topics: geloof, religie, godsdienst, kerk, christendom, atheïsme, samenleving, mach, hiërarchie, Roode...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Damme, B.
texts

eye 94

favorite 0

comment 0

Individu en Samenleving of De vrije mensch en Drie Sprookjes, door B. Damme. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, datum onbekend.
Topics: literatuur, cultuur, samenleving, individu, filosofie, Roode Bibliotheek
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020 Ami d'Enfant
texts

eye 89

favorite 0

comment 0

De ooievaar brengt de kindertjes niet! Hoe ontluikt de menschelijke bloem? Verzameling van de beste raadgevingen en wenken voor het behandelen van kiesche onderwerpen met kinderen. Door Ami d'Anfant. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, 1914
Topics: opvoeding, onderwijs, jeugd, ouderschap, psychologie, gender, liefde, seksualiteit, seksuele...
Dutch : Books by Language
texts

eye 71

favorite 0

comment 0

Socialistische liederen, gedichten en voordrachten. Uit het heden en het verleden. Door, onbekend. Uitgave door Roode Bibliotheek, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Roode Bibliotheek, strijdliederen, socialisme, anarchisme, communisme, poëzie, gedichten, cultuur,...
Dutch : Books by Language
Sep 22, 2020
texts

eye 62

favorite 0

comment 0

5 van onze liederen, door onbekend De wapens neer, socialistenmars, de internationale, op proletaren, morgenrood. Uitgave door Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling (Roode Bibliotheek), Heemstede, datum onbekend
Topics: Roode Bibliotheek, Bibliotheek voor Ontspanning en Ontwikkeling, cultuur, muziek, strijdliederen,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Schmitt, Eugen Heinrich
texts

eye 75

favorite 0

comment 0

Anarchie, door Dr. Eugen Heinrich Schmitt. Vertaling door Louis A. Bähler voor Sterringa's 5-cent-brochen XIII. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: Sterringa, anarchisme, Hongarije, vrijheid, inleiding, menselijke natuur, filosofie, biologie,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Schmitt, Eugen Heinrich
texts

eye 25

favorite 0

comment 0

Zonder staat, door dr. Eugen Heinrich Schmitt. Vertaling door Louis A. Bähler voor Sterringa's 5-cent-brochuren nr. V. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: anarchisme, geloof, vrijheid, christendom, geweld, filosofie, politie, menselijke natuur,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Morris, William
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

Monopolie. Of hoe de arbeider bestolen wordt, door William Morris. Sterringa's 5-cent-brochuren, nr. 30 Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: arbeidsstrijd, klassenstrijd, klasse, kapitalisme, arbeidersbeweging, economie, eigendom,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Malato, Charles
texts

eye 43

favorite 0

comment 0

De ontwikkeling der anarchie, door Charles Malato Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsteram, datum onbekend
Topics: staat, anarchisme, socialisme, vrijheid, revolutie, klasse, parlementarisme, reformisme,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Malato, Charles
texts

eye 78

favorite 0

comment 0

De ontwikkeling der mensheid & Vormveranderingen der maatschappij, door Charles Malato Inclusief enige gedichten Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsteram, datum onbekend
Topics: samenleving, mensheid, mens, menselijke natuur, geschiedenis, biologie, sociologie, antropologie,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Kropotkin, Peter
texts

eye 80

favorite 0

comment 0

De staat en zijn rol in de geschiedenis, door P. Kropotkine (Peter Kropotkin). Aan de hand van een toespraak die had plaats moeten vinden in Parijs op 7 maart 1896 in de zaal 'Mille-Colonnes'. Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: staat, autoriteit, geschiedenis, anarchisme, socialisme, communisme, kapitalisme, klasse, eigendom,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Kropotkin, Peter
texts

eye 30

favorite 0

comment 0

Allemaal socialisten en Theorie en Praktijk , door Peter Kropotkine (Peter Kropotkin) Vertaling door B.P. van der Voo. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: socialisme, anarchisme, communisme, theorie, praktijk, parlementarisme, staat, klassenstrijd,...
Dutch : Books by Language
Sep 19, 2020 Chaughi, Réné; Mesnil, Jac.
texts

eye 78

favorite 0

comment 0

Over godsdienst ; De regenmakers , door Réné Chaughi en Stroomingen in de diepte , door Jac. Mesnil. 5-cent-brochuren, nr. XXIII. Uitgave door J. Sterringa, Amsterdam, datum onbekend
Topics: religie, theologie, geloof, god, christendom, kerk, atheïsme, Sterringa